Denmark
Valutaer:
Forside ::  Privacy Notice

Privacy Notice

Du vil kunne få adgang til de fleste områder af denne hjemmeside uden at registrere dine oplysninger med os. Visse områder af denne hjemmeside er kun åbne for dig, hvis du tilmelder dig. Vi kan revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at opdatere dette opslag. Du bør tjekke denne hjemmeside fra tid til anden til at gennemgå de så aktuelle vilkår og betingelser, fordi de er bindende for dig. Visse bestemmelser i disse vilkår og betingelser kan tilsidesættes af udtrykkeligt udpegede juridiske bemærkninger på særlige sider på denne hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere nye vilkår og betingelser, efter at vi har givet varsel, bør du ikke fortsætte med at bruge dette websted.

DIVERSE

Du må ikke overdrage, sub-licens eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ved enhver kompetent domstol at være ugyldig, vil ugyldigheden af ​​denne bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser, der skal fortsat have fuld gyldighed. Kun parterne i disse vilkår og betingelser kan søge at håndhæve dem under Kontrakter (tredjemands rettigheder) Act 1999.
SERVICE ADGANG
Mens vi bestræber sig på at sikre, at denne hjemmeside er normalt til rådighed 24 timer i døgnet, vil vi ikke være ansvarlig, hvis en eller anden grund denne hjemmeside ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode. Adgangen til denne hjemmeside kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager uden for vores kontrol.
REGISTRERING

1. For at registrere på denne hjemmeside, du skal være over atten år.
2. Hver registrering er kun en enkelt bruger. Vi tillader ikke dig at dele dit brugernavn og adgangskode med nogen anden person eller med flere brugere på et netværk.
3. Ansvaret for sikkerheden af ​​eventuelle passwords udstedt ligger hos dig, og hvis du ved eller har mistanke om, at en anden kender din adgangskode, skal du straks kontakte os.
4. Vi kan suspendere eller annullere din tilmelding straks på vores rimelige skøn, eller hvis du overtræder nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.
ANSVARSFRASKRIVELSE

Mens vi bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekt, garanterer vi ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​materialet på denne hjemmeside. Vi kan foretage ændringer til materialet på denne hjemmeside, eller til produkter og priser, der er beskrevet i den, til enhver tid uden varsel. Materialet på denne hjemmeside kan være forældet, og vi gør ingen forpligtelse til at opdatere sådant materiale.